Sıcaklık Kontrol ve Fabrika Otomasyonu

 

  • Sıcaklık kontrol ve fabrika otomasyon projemiz,  salça üretim kısmında tek noktadan kontrol ve süreç izlemeyi amaçlamaktadır.
  • Bu amaçlara, bir adet NX1 PLC ,gerekli pano şalt malzemeleri ve bir adet dokunmatik endüstriyel bilgisayar ile ulaşılmıştır.
  • Proje ile aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek mümkündür.
  • Seçili bant sistemlerini, önceden belirlenmiş kriterlere göre tam otomatik olarak dokunmatik ekran üzerinden devreye alabilmek.
  • Seçilen üretim bandı üzerindeki motorları kriter bağımsız olarak dokunmatik ekran üzerinden çalıştırıp durdurma imkanı.
  • Hız kontrolü olan motorların hız değerlerinin dokunmatik ekran aracılığı ile hızlıca ayarlanabilmesi
  • Sıcaklık değerlerinin anlık olarak tek bir ekran üzerinden izlenebilmesi
  • Belirlenen zaman aralıklarında sıcaklık grafiklerinin mail ile belirli kişilere belli zaman aralıklarında gönderimi.

İlgili Projeler