Hatelgas Elektronik olarak her zaman teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretim yapan müşterilerimize yenilikçi çözümler sunarak teknolojinin faydalarını üretimleri ile senkronize etmeyi amaçlamaktayız.

VİZYON

 • Hedefe ulaşmada katkı sağlayacak insan kaynakları
 • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan organizasyon yapısı oluşturmak
 • Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücünü arttırarak geleceğin liderlerini yetiştirmek
 • Çalışanların memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak
 • Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonlar almak
 • Gelişmekte olan teknolojiyi dünya çapında takip ederek yeniliklere ulaşmak ve gelişmeleri işlerimize yansıtarak müşterilerimizin otomasyon konusundaki beklenti ve ihtiyaçlarını onlara özel çözümler üreten bir otomasyon şirketi olmak
 • Şirket hedefleri doğrultusunda kalifiye insan kaynağının temini
 • Mevcut insan kaynağı potansiyelinin artması

MİSYON

 • Otomasyon alanındaki ilk uygulamaları yakından takip ederek sektördeki en profesyonel ve fark yaratan uygulamaları geliştirip hayata geçirmek
 • Doğru işe doğru insan anlayışını benimsemek
 • Performansa ve yetkinliğe bağlı ücret ilkesi
 • Başarıya bağlı değerlendirme kıstası
 • Yetkinliklere bağlı kariyer planlama
 • İş ortakları, çalışanlarımız ve müşterilerimizle takım ruhu ile çalışarak Türk sanayisine gelişen teknolojiler paralelinde en kaliteli ürünler sunmak
 • Müşterilerin yatırımları bünyesindeki mekanik tüm ihtiyaçlarına çözümler üretmek

Müşterilerin hedeflerine uygun sonuçların gerçekleşmesini sağlamak